Wijkontwikkeling Gageldonk-West biedt bewoners nieuwe kansen

Wijkbewoners vertellen over hun leven in deze wijk

Gageldonk-West is een stadswijk in Bergen op Zoom zoals die na 1950 in veel Nederlandse steden zijn gebouwd. In deze wijk wonen naast oorspronkelijke Bergenaren tegenwoordig veel nieuwkomers. Dat maakt Gageldonk-West tot een veelkleurige wijk waar op elk moment van de dag volop leven is. Maar het is ook een wijk waar uitdagingen zijn op het gebied van leefbaarheid en sociale cohesie. Naast de noodzakelijke vernieuwing van de verouderde woningen en wijkinrichting is het vergroten van die leefbaarheid en sociale cohesie daarom sinds 2014 een speerpunt in de wijk. Woningcorporatie Stadlander, Lithos bouw & ontwikkeling,  Zenzo Maatschappelijk Vastgoed en de gemeente Bergen op Zoom hebben daar vanaf het begin hun schouders onder gezet. Maar uiteindelijk spelen de wijkbewoners zelf de belangrijkste rol. In dit artikel vertellen twee wijkbewoners, Tedros Tesfay en Anthonie Struijk, over hun leven in de wijk en hoe zij de wijkvernieuwing ervaren.

Tedros Tesfay vindt een nieuwe toekomst in Gageldonk

Tedros is een statushouder die al vijf jaar in Gageldonk-West woont. Hij komt uit Eritrea en is sinds 2016 in Nederland. Tijdens zijn eerste jaar in Nederland verhuisde hij van de ene naar de ander opvanglocatie. Dat begon in Ter Apel, toen naar Nijmegen, daarna naar Venray en tenslotte naar Ossendrecht. Vanuit Ossendrecht kreeg hij in 2017 een woning in Gageldonk-West. Toen kreeg zijn gezin eindelijk rust en konden ze aan een nieuwe toekomst gaan werken. Al snel kwam hij in contact met Lithos en kon hij, na afspraken met ISD Brabantse Wal (de Intergemeentelijke Sociale Dienst) zijn VCA-diploma (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) gaan halen. Dat VCA-diploma is verplicht om voor een aannemer aan de slag te gaan. Na het behalen van zijn VCA kreeg hij, na een proeftijd van twee maanden, een baan aangeboden bij Lithos. Die heeft hij met beide handen aangegrepen. Tedros Tesfay: “Het werk bij Lithos is mijn eerste baan in Nederland. In Eritrea werkte ik als metselaar in de bouw. Maar nu ik hier woon, leer ik voor timmerman. Op de bouw helpen de mensen van Lithos mij met alles. En ik ga één keer per week naar school hier in Bergen op Zoom. Ik moet nog veel oefenen met de taal. Dat is moeilijk, maar het gaat steeds een beetje beter. Daarbij helpt het ook dat ik hier op de bouw werk heb en met anderen kan meedoen en praten. Ik ben nu 40 jaar en het duurt nog wel een paar jaar voordat ik klaar ben met school. Ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen. Ik heb daardoor ook contact met mensen uit de buurt. Mijn vrouw misschien nog wel wat meer. Zij gaat ook koffiedrinken bij onze buren. Sinds ons dochtertje geboren is, doet ze dat ook vaker. Ons dochtertje is nu 1 jaar en ik ben blij dat ze hier kan opgroeien. We hebben hier echt weer een toekomst.”

“Ik moet nog veel oefenen met de taal. Dat is moeilijk, maar het gaat steeds een beetje beter. Daarbij helpt het ook dat ik hier op de bouw werk heb en met anderen kan meedoen en praten.”
– Tedros Tesfay, bewoner Gageldonk-West
Toontje is geboren en getogen in Gageldonk-West

Anthonie Struijk – “noem mij maar Toontje”, zegt hij zelf – woont al zijn hele leven in Gageldonk-West. Toen Lithos specifiek op zoek ging naar mensen uit de wijk om die de kans te geven om op de bouw te komen werken, heeft hij gesolliciteerd. Bij Lithos vinden ze Toontje een fantastische medewerker. Hij kampt met zijn gezondheid, maar is ondanks dat een harde werker. Ooit had hij het plan om uit de wijk weg te gaan, maar nu die wijk zo is opgeknapt, wil hij niet meer weg. Toontje: “Ik ben nu 62. Als kind al was dit voor mij een pracht van een wijk. Toen zag het er hier wel heel anders uit. Er woonden Nederlanders en af en toe woonde er een buitenlander tussen. Nu is dat omgekeerd. Daardoor is er veel veranderd. De mensen leven hier nu veel meer buiten dan vroeger. Er gebeurt veel meer op straat. Ik denk dan al snel ‘wat moet ik daar nou weer mee’. Dat dacht ik ook toen ik Tedros hier in het begin op de bouw zag lopen. Ik ben daar gewoon heel eerlijk in. Maar nu heb ik hem leren kennen en dan zie ik ook hoe hij werkt voor zijn centjes. En hoe hij zijn plek hier probeert te vinden en de taal steeds beter leert. Daar heb ik respect voor.” Even stopt Toontje zijn verhaal om Tedros, die naast hem zit, in zijn zij te porren. Dan gaat hij verder: “Bij het werk in de wijk ben ik vanaf het begin betrokken geweest. Ik was er al bij toen de eerste bouwkeet gezet werd voor het project Vijverberg. Dat was in 2015. We hebben daar toen een gat in de grond gegraven en daar ballen in gegooid. Daarop waren wensen en dromen geschreven. Daar is ook een filmpje van gemaakt waarop ik ook sta. Toen ik ziek werd, kon ik niet meer volledig werken. Maar bij Lithos hebben ze me niet laten vallen en een baan voor 50% geboden. Daardoor werk ik nu vijf ochtenden in de week hier op de bouw. Dat gaat fantastisch. Ik kom hier om te werken, maar ook voor de sociale contacten met collega’s en buurtbewoners. De wijk zelf is in de afgelopen jaren enorm opgeknapt. Heel veel oude troep is verdwenen. Het ziet er allemaal weer keurig uit. Niet alleen de huizen, maar ook de omgeving. Maar anders dan in mijn jonge jaren is het wel geworden.”

“Bij het werk in de wijk ben ik vanaf het begin betrokken geweest. Ik was er al bij toen de eerste bouwkeet gezet werd voor het project Vijverberg. Dat was in 2015.”

– Anthonie Struijk, bewoner Gageldonk-West
Meer weten?

In de loop van 2023 is Gageldonk-West zo goed als af. Naast een vernieuwd woningbestand beschikt de wijk dan ook over een modern en eigentijds wijkwinkelcentrum. De naam is al bekend: Gageldonk. In dat jaar opent ook het Huis van de Wijk de deuren in wooncomplex Piushof. Dit Huis van de Wijk wordt een wijkcentrum nieuwe stijl waar alles samenkomt voor de bewoners van Gageldonk-West. Van inloop voor een kopje koffie tot werkplekken voor jongeren die willen studeren. Een plek die laagdrempelig en toegankelijk is, waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten, vragen kunnen stellen en bezig kunnen zijn. En ook in 2023 wordt in de voormalige Heilig Hart Kerk een gezondheidscentrum gevestigd met daarin alles wat de wijkbewoners nodig hebben. Sinds de start van de wijkvernieuwing is er dan ontzettend veel veranderd. Niet alleen door de vernieuwing van de woningen, wijkvoorzieningen en buitenruimte. Maar ook doordat er gedurende het hele proces van wijkvernieuwing op allerlei manieren is geïnvesteerd in de mensen die hier wonen. Daardoor krijgen mensen kansen. Ze kunnen meedoen en erbij horen. Zo groeide hier een wijk waar niet alleen de woningen, maar ook de wijkeconomie, vitaliteit en sociale cohesie zijn verbeterd. Gageldonk-West is daarmee een voorbeeld van de aanpak en visie van Lithos en Zenzo. Daarbij staat de mens centraal. Meer weten? Neem contact met ons op. We vertellen je graag alles over onze projecten en manier van werken.

Project          Vijverberg Zuid

Locatie          Bergen op Zoom

Lees Meer    Projectpagina

Nieuws
Go to Top