• In samenwerking met wooninitiatief Stichting Samen Thuis Delfland & woningcorporatie de Goede Woning werkt Zenzo Maatschappelijk Vastgoed aan de ontwikkeling van een thuis voor 14 bewoners met een verstandelijke beperking.

 • In samenwerking met zorgorganisatie Cederhof, (her)ontwikkelt Zenzo Maatschappelijk Vastgoed de Oude locatie van het Cederhof.

 • Het gebouw aan de Lahemaalaan gaat een veilige leefomgeving bieden aan mensen met een verstandelijke beperking, waar zij kunnen wonen en/of naar dagbesteding gaan.

 • De Heilige Hart Kerk staat centraal in de transformatie van het nieuwe centrum van Gageldonk, als essentieel onderdeel van de wijkvernieuwing in Gageldonk-West, Bergen op Zoom.

 • In Hof van Jacob worden verschillende functies gecombineerd waardoor er een levendige wijk ontstaat voor mensen met- en zonder zorgvraag.

 • Een nieuw duurzaam gezondheidscentrum in het hart van nieuwbouwwijk De Loten in Sneek.

 • Een mooie impuls voor het dorp als geheel. Een basisschool, dorpshuis en sportzaal in Zwartewaal.

 • Een woonvoorziening met 36 appartementen inclusief gemeenschappelijke woonkamers voor jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking waar bewoners zoveel mogelijk meedoen en hun eigen leven leiden.

 • IKC Het Franse Gat wordt een schoolgebouw waar kinderen van 0-13 jaar veilig en zorgeloos kunnen opgroeien, spelen en leren. Het kindcentrum biedt straks ruimte aan 445 basisscholieren en 64 kinderen in de opvang.

 • VMBO Trivium College Amersfoort

  Talenten ontdekken en interesses stimuleren zijn de fundamenten waarop de onderwijsvisie van het Trivium College is gebouwd. Een betekenisvolle leeromgeving is daarbij een voorwaarde. Reden voor het overkoepelend bestuur (Stichting Onderwijsgroep Amersfoort) om te kiezen voor nieuwbouw.

 • In de lijn van het gedachtengoed van de Catechisten wordt het woonzorgcentrum Valkenhove in Breda herontwikkeld. Het complex van circa 2400 meter wordt ingevuld met woningen voor verschillende doelgroepen waarbij welzijn centraal staat.

 • Wonen op een bereikbare en levendige plek. De handtekening is gezet voor de nieuwbouw van Hart van Almere Poort, een zorggebouw met 139 appartementen met bijbehorende huiskamers en dagbestedingsruimtes.

 • Collectief Ouder Initiatief Nobelhof@Oosterwold

  Iedere ouder heeft de wens dat zijn kind een fijn leven opbouwt. Nobelhof@Oosterwold is een rustige, veilige en kleinschalige woonomgeving waar jongvolwassenen met een handicap zo gewoon mogelijk met elkaar leven.

 • Gezondheidshuis de Componist

  Het nieuwe Gezondheidshuis Zuilenstein in Nieuwegein wordt ook aangegrepen om een vernieuwend concept van werken te implementeren; wijkgericht en gebaseerd op uitgangspunten van positieve gezondheid

 • Op de locatie van de Johanneskerk in Veghel Zuid ontwikkelt Zenzo een nieuw woon-zorgcomplex. De 20 sociale huurappartementen zijn energiezuinig en bestemd voor ouderen met een zorgvraag.

 • Een nieuw woon-zorgcomplex voor mensen met een verstandelijke beperking dat in co-creatie met cliënten, hun familie, buurtbewoners en de gemeente tot stand is gekomen.

 • In het centrum van Veghel wordt het Kloosterkwartier sinds 2018 gefaseerd herontwikkeld. Het gaat over het creëren van een sociaal sterke en inclusieve leefomgeving door het faciliteren van toevallige ontmoetingen, naar het gedachtegoed van de zusters Franciscanessen.

 • gezondheidscentrum Besoyen

  In het nieuw te vormen gezondheidscentrum wordt reguliere zorg geleverd, maar is er ook de GGZ en een thuiszorgorganisatie. Door in hetzelfde gebouw gevestigd te zijn, zijn er korte lijnen, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt.

 • Vijverberg_appartementen_Wij Maken de Wijk

  Gageldonk-West, de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Bergen op Zoom krijgt sinds 2014 een grote opknapbeurt. Social return en wijkontwikkeling spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwbouw.

 • Leonardo College Leiden

  Vanuit de overtuiging dat leerlingen die graag bewegen, met plezier naar school gaan, komt de nieuwbouw tot stand. Want, wie beweegt, heeft meer energie, een beter humeur en presteert beter.

 • Hof van Tuindorp

  In de Winklerlaan in Tuindorp, in de Utrechtse wijk Noordoost, staat nu nog een traditioneel verzorgingshuis met appartementen voor mensen met een lichte zorgindicatie.

 • Een plek waar mensen het beste uit zichzelf kunnen halen.

 • Het Huis van Leusden combineert werken, zorg en ontmoeting onder één dak. Het is een multifunctioneel centrumgebouw op de locatie van het oude gemeentehuis.

 • Een nieuw energieneutraal schoolgebouw door en voor leerlingen

 • Midden in de ”Food Valley” en gelegen aan de “Kennisas” (Wageningen-Ede) ligt de voormalige congreshal van Bennekom.

 • In het najaar van 2018 opende MBO College Poort de deuren naar haar nieuwe leeromgeving, waarin ontmoeting tussen studenten en uitwisseling met de buitenwereld centraal staan.

 • Essentius en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed zijn een samenwerking aangegaan voor het Integraal KindCentrum voor kinderen (IKC) van 0 tot 12 jaar in Ulft

 • Hart van Vathorst is een unieke plek in de Amersfoortse wijk Vathorst. Het gebouw huisvest twee zorginstellingen, een kindercentrum, een kerk en een restaurant. In deze nieuwe woon-en leefvorm leven oud en jong samen: dementerende ouderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

 • Hart van Soesterkwartier is een project voor en door mensen; een initiatief uit de buurt zelf.

 • Lupine is een combinatiegebouw midden in de wijk, waar wonen en zorg samenkomen.

 • Raadhuisplein Waddinxveen_Philaveen

  Samen met Lithos heeft Zenzo het initiatief genomen om voor de locatie Raadhuisplein een krachtig plan te maken.

 • Schoo Veenendaal interieur

  In samenwerking met zusterbedrijf Matrix Bouw hebben Lithos bouw & ontwikkeling en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, de ontwikkeling, realisatie en risicodragend onderhoud van het opvallende scholencomplex aan de Sportlaan in Veenendaal verzorgd.

 • Aan de Lijstersingel in Capelle aan den IJssel is voor de Comenius Mavo Capelle en het Comenius Beroepsonderwijs Capelle elk een nieuw schoolgebouw verrezen.

 • Lithos bouw & ontwikkeling en Zenzo maatschappelijk vastgoed hebben samengewerkt inzake het ontwerpen,

 • Aan de Westkanaaldijk, wordt het plan De Fonkelaar ontwikkeld.

 • De afgelopen jaren is er in de wijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom veel gebeurd.

 • De afgelopen jaren is er in de wijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom veel gebeurd.

 • De afgelopen jaren is er in de wijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom veel gebeurd.

 • Het Binnenbos in Zeist-Oost is een ontmoetingscentrum gericht op zorg & welzijn

 • Stadspark de Verademing is gerealiseerd op een voormalig industrieterrein aan de Loosduinseweg in Den Haag.