Vlielandseweg

Pijnacker

In samenwerking met wooninitiatief Stichting Samen Thuis Delfland & woningcorporatie de Goede Woning werkt Zenzo Maatschappelijk Vastgoed aan de ontwikkeling van een thuis voor 14 bewoners met een verstandelijke beperking. De zorg wordt verleent door Ipse van de Bruggen.

Het gebouw biedt 14 appartementen verspreid over 2 woonlagen, er zijn gemeenschappelijke ruimtes, een slaapwacht en een kantoorruimte. De appartementen zijn ontworpen om de bewoners in staat te stellen zelfstandig te kunnen wonen, maar ook juist in verbinding met elkaar te zijn.

Stichting Samen Thuis Delfland en Zenzo hebben eind februari een informatieavond gehouden waarbij de omwonende hebben zijn uitgenodigd om hun input te geven over de belangrijke aspecten voor het realiseren van een nieuwe leefomgeving.

Integraal ontwikkelteam/proces

Stichting Samen Thuis Delfland is de samenwerking met Zenzo aangegaan, aangezien zij hulp zochten bij het ontwikkelen van hun initiatief. Het doel is straks een woonvoorziening te realiseren die jongvolwassenen de mogelijkheid biedt om een zelfstandig leven op te bouwen en zich verder te ontwikkelen. Met de input van de omwonenden en de gemeente, wordt nu een stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt en is de weg naar een naar de vergunning van start gegaan

Project

(Her)ontwikkeling woonvoorziening Vlielandseweg

Programma

In ontwikkeling

Omvang

870m2

Samenwerkende partijen

Stichting Samen Thuis Delfland, De Goede Woning, Ipse van de Bruggen

Fase

In ontwikkeling

Gerelateerd nieuws
Go to Top